Utskottet

caps-grupp-red

En bar och samlingsplats som C.A.P.S kräver ett engagemang från studenter så att alla bitar faller på plats. Därav har C.A.P.S ett eget utskott bestående av en ordförande, en vice ordförande, en personalansvarig, en inköpsansvarig, en boknings- och eventansvarig samt en marknadsföringsansvarig. Att vara med i utskottet innebär att du får vara med att sätta din egen prägel på baren och alla våra evenemang, du får bidra med idéer och driva C.A.P.S framåt.

Att engagera sig ideellt är något som slår högt hos en framtida arbetsgivare och att vara med i just vårt gäng på C.A.P.S visar inte bara på att du är engagerad utan även att du kan vara med och driva en rörelse, något som är väldigt utvecklande för dig som individ.

Att vara med i vårt utskott innebär inte att man måste jobba varje gång, men vi har ansvaret att se till att de finns personal så vi kan driva runt baren. Vi har en stor personalgrupp som tillsammans hjälps åt för att bemanna baren de kvällar vi har öppet. Vi försöker också dra samman personalen minst en gång per termin. Personalgruppen består av helt vanliga studenter som emellanåt väljer att ha lika kul bakom baren som framför!

C.A.P.S utskott höstterminen 2018


Ordförande
Nora Gustafsson


Vice Ordförande
Jack Norrena


Bokningsansvarig

Rickard Beergrehn


Marknadsföring

Ella Söderberg


Personalansvarig
Lisa Warnberg


Inköpsansvarig

Oscar Lind


Eventansvarig

Erik Eivarsson


Rådgivare

Marcus Pfeiff