Utskottet

C.A.P.S UTSKOTT 2024

Ordförande
Julius Augustsson 

Bokningsansvarig
Annie Peterson

Inköpsansvarig
Simon Haster

Personalansvarig
Emma Saarsoo

Marknadsföring
Kanthima Johansson

Vice Ordförande
Nora Johannesson

Rådgivare
Hannes Bladh

Eventansvarig
Samantha T.Lundgren

Logistikansvarig
Hussein Abbud

Marknadsföring
Martina Sanjta

 

En bar och samlingsplats som C.A.P.S kräver ett engagemang från studenter så att alla bitar faller på plats. Därav har C.A.P.S ett eget utskott bestående av en ordförande, en vice ordförande, en personalansvarig, en inköpsansvarig, en bokningsansvarig, en eventansvarig samt två marknadsföringsansvariga. Att vara med i utskottet innebär att du får vara med att sätta din egen prägel på baren och alla våra evenemang, du får bidra med idéer och driva C.A.P.S framåt.

Att engagera sig ideellt är något som slår högt hos en framtida arbetsgivare och att vara med i just vårt gäng på C.A.P.S visar inte bara på att du är engagerad utan även att du kan vara med och driva en rörelse, något som är väldigt utvecklande för dig som individ.

Att vara med i vårt utskott innebär inte att man måste jobba varje gång, men vi har ansvaret att se till att de finns personal så vi kan driva runt baren. Vi har en stor personalgrupp som tillsammans hjälps åt för att bemanna baren de kvällar vi har öppet. Vi försöker också dra samman personalen minst en gång per termin. Personalgruppen består av helt vanliga studenter som emellanåt väljer att ha lika kul bakom baren som framför!