Utskottet

 

En bar och samlingsplats som C.A.P.S kräver ett engagemang från studenter så att alla bitar faller på plats. Därav har C.A.P.S ett eget utskott bestående av en ordförande, en vice ordförande, en personalansvarig, en inköpsansvarig, en bokningsansvarig, en eventansvarig samt två marknadsföringsansvariga. Att vara med i utskottet innebär att du får vara med att sätta din egen prägel på baren och alla våra evenemang, du får bidra med idéer och driva C.A.P.S framåt.

Att engagera sig ideellt är något som slår högt hos en framtida arbetsgivare och att vara med i just vårt gäng på C.A.P.S visar inte bara på att du är engagerad utan även att du kan vara med och driva en rörelse, något som är väldigt utvecklande för dig som individ.

Att vara med i vårt utskott innebär inte att man måste jobba varje gång, men vi har ansvaret att se till att de finns personal så vi kan driva runt baren. Vi har en stor personalgrupp som tillsammans hjälps åt för att bemanna baren de kvällar vi har öppet. Vi försöker också dra samman personalen minst en gång per termin. Personalgruppen består av helt vanliga studenter som emellanåt väljer att ha lika kul bakom baren som framför!

 

C.A.P.S utskott VÅRTERMINEN 2023

 

Ordförande
Hannes Bladh 

Vice Ordförande
Evelina Näsén

Bokningsansvarig
Niklas Lassen Verdugo

Marknadsföring
Elin Johansson, Nora Johannesson

Personalansvarig
Julia Hedelin

 

Inköpsansvarig
Alex Äkäslompolo

Eventansvarig
Yasmin Ali