Utskottet

En bar och samlingsplats som C.A.P.S kräver ett engagemang från studenter så att alla bitar faller på plats. Därav har C.A.P.S ett eget utskott bestående av en ordförande, en vice ordförande, en personalansvarig, en inköpsansvarig, en bokningsansvarig, en eventansvarig, en marknadsföringsansvarig samt en rådgivare. Att vara med i utskottet innebär att du får vara med att sätta din egen prägel på baren och alla våra evenemang, du får bidra med idéer och driva C.A.P.S framåt.

Att engagera sig ideellt är något som slår högt hos en framtida arbetsgivare och att vara med i just vårt gäng på C.A.P.S visar inte bara på att du är engagerad utan även att du kan vara med och driva en rörelse, något som är väldigt utvecklande för dig som individ.

Att vara med i vårt utskott innebär inte att man måste jobba varje gång, men vi har ansvaret att se till att de finns personal så vi kan driva runt baren. Vi har en stor personalgrupp som tillsammans hjälps åt för att bemanna baren de kvällar vi har öppet. Vi försöker också dra samman personalen minst en gång per termin. Personalgruppen består av helt vanliga studenter som emellanåt väljer att ha lika kul bakom baren som framför!

 

C.A.P.S utskott HÖSTTERMINEN 2022

 

Ordförande
Felix Wiik

Vice Ordförande
Evelina Näsén

Bokningsansvarig
Niklas Lassen Verdugo

Marknadsföring
Elin Johansson   Amanda Ejdesör

Personalansvarig
Stina Björck

Inköpsansvarig
Sanna Johansson

Eventansvarig
Agnes Rudander 

Logistikansvarig
William Hassel