Kontakt

Sara

Ordförande C.A.P.S

Sara Wiman
ordforande@capskarlstad.se
073 - 391 51 97

Vice Ordförande C.A.P.S

Arvid Häller
viceordforande@capskarlstad.se
070 - 485 01 18

Arvid
a

Bokningsansvarig

Oliver Åberg
bokning@capskarlstad.se
076 - 813 15 54

 

 Personalansvarig

Hanna Edlund
070 - 844 23 98

Hanna
b

Inköpsansvarig

Ludvig Assarsson
072 - 205 11 02

Eventansvarig

Sandra Fröberg
076 - 835 03 36

Sandra
Amanda

Marknadsföring

Amanda Persson
073 - 516 59 02